MATLAMAT

Melahirkan generasi beriman, berilmu dan beramal yang akan berkhidmat untuk agama dan negara, mempunyai daya tahan yang tinggi menghadapi cabaran semasa dan mempunyai daya kepimpinan dalam mendepani siangan global serta mempunyai akhlak dan daya hidup yang sihat.